Kerncijfers


 

Geconsolideerde cijfers Alides REIM (*)

(in 000 EUR)

2018 2017 2016 2015 2014

2013

Vaste activa 351.615 289.564

284.986

279.666 230.026 217.362
Vlottende activa 99.479 103.732 75.179 59.903 57.401 69.391
Eigen vermogen 255.738 210.931 194.782 182.046 183.969 183.154
Totale balans 451.094 393.357 360.166 339.569 287.426 286.753
Solvabiliteit 50,04% 53,62% 54,08% 53,61% 64,01% 63,87%
Netto schulden 69,16% 44,91% 43.67% 41.50% 17.3% 17,8%
Turnover 49.418 36.916 35.383 30.299 31.038 30.891
EBITDA 21.196 19.118 20.828 7.813 7.490 10.828
Netto resultaat 14.471 11.295 14.514 3.659 3.167 6.616

(*) cijfers Algemene Bouw Maes zijn niet mee opgenomen.